Lensbury Sports Ground

Teddington, England
More: Cricket grounds in England »
Picture of Lensbury Sports Ground, Teddington